Aktivity

Pracovní činnosti 7. třídy na téma OVOCE

Žáci 7. třídy si tentokrát (7. 11.) měli donést do pracovních činností dva různé druhy ovoce, a tak nám vznikla pestrá škála různých ovocných plodů, převažovalo ovšem jablko, banán a mandarinka. Žáci se nejprve teoreticky zabývali jedním vybraným ovocným druhem a hledali o něm na internetu ty nejzajímavější informace, které zpracovali formou plakátu. Poté jsme se všichni přesunuli do cvičné kuchyňky, kde žáci, opět v trojicích, vytvářeli krásné ovocné mísy z doneseného ovoce. Na fotografiích můžete vidět, že je bavilo nejen aranžování, ale také následná ochutnávka. Žáci byli překvapeni, že i ovocem se může člověk přejíst.

Markéta Houdková

P1210646

P1210648

P1210647 P1210650P1210644P1210633P1210639P1210640P1210652

Skip to content