Aktivity

Policie ČR na naší škole!

Poslední měsíc v roce 2015 navštívil naši školu poručík Petr Čunderle, pracovník Preventivní informační skupiny Policie ČR. Důvodem nebylo řešení přestupku či závažného trestního činu, návštěva měla ryze preventivní charakter. Pan Čunderle si připravil prezentaci pro žáky 9. třídy. Beseda byla zaměřena především na prevenci rizikových jevů. Žáci se dozvěděli rozdíly mezi trestnými činy a přestupky, otázky týkající se návykových látek, šikany a kyberšikany. Všechna zmiňovaná témata byla prezentována na konkrétních situacích z reálného života.

Skip to content