Aktivity

Paraolympijský den žáků 4. a 5. třídy

V pátek 15.10. prožili žáci 4. a 5. třídy velmi zajímavý a hlavně specifický den. Den, který byl věnovaný paraolympiádě a sportovním činnostem pro lidi s handicapem. Nejprve se žáci sešli společně ve třídě, kde přivítali paraolympijskou vítězku ve vrhu koulí z Pekingu 2008, držitelku světového rekordu ve vrhu koulí, mistryni světa a České republiky, paní Evu Kacanu. Ta žákům během svého povídání, které bylo doplněno krátkými videi z proběhlých paraolympiád, přiblížila život i sportování lidí s mentálním i fyzickým handicapem.  Své povídání, zkušenosti, zážitky, postřehy pak zakončila vzácnou chvílí, kdy žákům půjčila do rukou několik nejcennějších získaných kovů  – především zlatou medaili z Pekingu. Po besedě se žáci rozdělili do tří skupin a na jednotlivých připravených stanovištích si na vlastní kůži vyzkoušeli sportovní hry pro handicapované – basketbal na vozíčku, goalball – hru s ozvučeným míčem pro zrakově postižné a Boccia – petanque pro lidi na vozíčku s těžkým tělesným postižením. Všechny hry děti zaujaly, sportovaly s velkým nadšením a především získávaly poznatky a postřehy, jak náročné, ale přesto zvladatelné,  je žít s postižením. Vždyť i to podepsání pusou bez rukou byla velká dřina, že čtvrťáci  a páťáci?

 

Skip to content