Aktivity

Otevírání nových dílen

Ve středu 10. dubna jsme na naší škole slavnostně otevírali nově zrekonstruovanou učebnu dílen, ve které se děti budou učit pracovním činnostem, tolik potřebným pro jejich příští život. Peníze na rekonstrukci získala škola z projektu na podporu rukodělných činností a tak nás s dětmi v kroužku Zábavné logiky napadlo uspořádat ke dnu otevření nových dílen výstavku našich prací, která by právě ukázala naši šikovnost. V průběhu prvního pololetí jsme se na některých našich setkáním věnovali práci se stavebnicí Merkur, ve druhém pololetí jsme se zaměřili na stavebnici Lego. Hotové výrobky jsme se rozhodli nainstalovat do nových dílen a poté pozvat naše kamarády, aby se na ně přišli podívat. Celou akci jsme pojali jednak jako prezentaci našich školních výrobků, jednak měly děti možnost přinést si hotové výrobky i z domova. Někteří to celé pojali velmi odvážně, takže jsme viděli plakáty hlásající „Senický legoland“, u jiného stolečku se před našima očima rozehrála bitva bojových lego vozidel, u dalšího vyrostlo celé lego městečko. Ani stavebnice Merkur nás nenechala na pochybách, že naše děti jsou šikovné a tvůrčí. Mohli jsme obdivovat důmyslně a do detailu propracovanou tramvaj nebo nákladní automobil nebo jsme si mohli prohlédnout hangár i celou bojovou letku čítající přes dvacet letadel nejrůznějších tvarů a typů. O tom, jestli jsou návštěvníci pozorní a vnímají to, co vidí, jsme se chtěli přesvědčit krátkým testíkem, na jehož vyplnění měly děti čas do konce týdne. Otázky se všechny týkaly Lega a některé údaje byly děti nuceny vyhledat si i na internetu. Ze správně vyplněných odpovědí pak v pondělí vylosujeme šťastného výherce naší soutěže a odměníme ho jak jinak – krabičkou Lega!

Zábavná logika není ale zdaleka jediným kroužkem, který na naší škole rozvíjí šikovné ručičky, takže jsme oslovili i děti z keramického kroužku a z kroužku elektrotechnického, zda se k naší výstavce nechtějí přidat. Okamžitě souhlasily. Keramický kroužek nám představil všechna čtyři stádia výroby keramiky, takže jsme si mohli prohlédnout, jak vypadá čerstvě udělaný výrobek z hlíny ještě před prvním výpalem a pak ho postupně sledovat, jak se mění v jednotlivých stádiích dokončování. Elektrotechnický kroužek nám zase ukázal své robotické vozítko, které v rámci něho děti sestrojovaly, a také plno elektro stavebnic, které pan učitel používá ve fyzice při výuce elektřiny.

Děkuji všem mladým konstruktérům, návrhářům a designérům za jejich píli a mám velkou radost, že i v dnešní počítačové době si nezapomínají umět hrát.

Děkuji rovněž paní ředitelce Pruckové a panu učiteli Jahodovi za pomoc s výzdobou a instalací výrobků jejich kroužků.

upr_DSC_0189   upr_DSC_0190   upr_DSC_0180   upr_DSC_0177   upr_DSC_0182   upr_DSC_0184

 

Skip to content