Organizace školního roku 2022/23

Zahájení školního roku: 1. září 2022

Ukončení školního roku: 30. června 2023

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny: 26. a 27. října 2022
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023
Ukončení I. pololetí: 31. ledna 2023
Pololetní prázdniny: 3. února 20223
Jarní prázdniny: 27. února – 5. března 2023
Velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023
Ukončení školního roku: 30. června 2023
Hlavní prázdniny: 1. července – 3. září 2023 (nástup 4. září 2023)

 

Termíny schůzek v letošním školním roce:

24. 11. 2022 (čtvrtek) třídní schůzky rodičů všech žáků, schůzky SRPŠ 
13. 4. 2023 (čtvrtek) třídní schůzky rodičů všech žáků 

Podle potřeby mohou rodiče celoročně využít konzultace s vyučujícími vždy ve středu do 16. hodiny po předchozí dohodě s nimi.         

Konzultační schůzky na 1. stupni – rodič – učitel – žák (1. – 5. tř.)
Informativní schůzky na 2. stupni – učitel – rodič – žák (6. – 9. tř.)

Skip to content