Organizace školního roku 2021/22

Zahájení školního roku: 1. září 2021

Ukončení školního roku: 30. června 2022

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny: 27. a 29. října 2021
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022
Ukončení I. pololetí: 31. ledna 2022
Pololetní prázdniny: 4. února 2022
Jarní prázdniny: 21. února – 27. února 2022
Velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022
Ukončení školního roku: 30. června 2022
Hlavní prázdniny: 1. července – 31. srpna 2022 (nástup 1. září 2022)

 

Termíny schůzek v letošním školním roce:

14. 10. 2021 (úterý) informativní schůzka rodičů žáků 9. tříd s výchovným poradcem
25. 11. 2021 (čtvrtek) třídní schůzky rodičů všech žáků, schůzky SRPŠ 
odvolány – covid 19 informativní schůzky rodičů všech žáků 
7. 4. 2022 (čtvrtek) třídní schůzky rodičů všech žáků 
2. 6. 2022 (čtvrtek) informativní schůzky rodičů všech žáků 

Podle potřeby si rodiče mohou s vyučujícím sjednat termín ke konzultaci.
Konzultační schůzky na 1. stupni – rodič – učitel – žák (1. – 5. tř.)
Informativní schůzky na 2. stupni – učitel – rodič – žák (6. – 9. tř.)

Skip to content