Aktivity

Okresní kola biologické a chemické olympiády

 

Sérii tří okresních kol olympiád zahájilo okresní kolo chemické olympiády, které se konalo na gymnáziu ve Šternberku. Po mnoha letech zde měla naše škola zastoupení, a to díky nadšení a aktivitě tří žáků 9. ročníku. Připravili jsme se na školní kolo, ze kterého se pak Martině Juříkové podařilo probojovat do kola okresního. Obstála v náročné přípravě i samotné soutěži a velmi pěkně zvládla také laboratorní úkol.

Dne 26. března se v Olomouci konalo okresní kolo Biologické olympiády kategorie C. Ze školního kola postoupili a úspěšně naši školu reprezentovali Aneta Lakomá, která obsadila 13. místo a Martin Fišer (17. místo). Oba jsou žáky 9. ročníku.

V úterý 8. dubna se konalo v Olomouci okresní kolo Biologické olympiády kategorie D. Ze školního kola postoupily a naši školu reprezentovaly Štěpánka Štefanová ze 6. třídy, která se umístila na  9. místě z 29 účastníků a Markéta Látalová ze 7. třídy, která velmi těsně získala 14. místo. Soutěž se skládala z pěti okruhů, a to teoretické části, praktického laboratorního úkolu a poznávání rostlin, živočichů, hub a minerálů. Soutěžící museli také předložit samostatně zpracovanou práci na dané téma. Okresní kola olympiád jsou velmi náročné soutěže, které vyžadují od žáků znalosti nad rámec běžně probíraného učiva základní školy.  Proto děkuji všem žákům, kteří se do okresních kol probojovali,  za čas, který věnovali svědomité přípravě, bez které by v těchto náročných soutěžích nemohli obstát. A přeji, aby jim zájem o přírodovědné obory vydržel i nadále!

Skip to content