Aktivity

Na stejné zemi co my, bydlí tu s námi …

STROMY. Jejich blížící svátek se rozhodli čtvrťáči se druháčky oslavit v pátek 19.10.2018. Po velké přestávce navštívili druháčci své andílky v jejich třídě, aby společně oslavili „Den stromů“. Projekt začal jak jinak než písničkou od pánů Svěráka a Uhlíře. V parku jsme pak pozdravili stromy a v společně v kruhu jim popřáli do dalších let například hodně ticha, žádné škůdce, hodné lidi, kteří neníčí přírodu nebo žádné odpadky. V parku si každá andělská dvojice našla lísteček, na kterém byl napsaný název stromu. Ve třídě si potom k danému stromu našli kartu s informacemi, které se jim hodili k další práci. Každá dvojice měla za úkol vypracovat společný plakátek, na který měli nakreslit list tromu, siluetu struomu, popsat dřevo a kmen stromu, zjistit stáří a výšku stromu, zkusit vymyslet  využití dřeva a plodů, vytvořit pětilístek, životabáseň nebo  napsat zajímavost a vymyslet básničku. Během  práce, jestě žáci obtiskávali  svoji ruku. Obtisknuté ruce pak tvořily korunu našeho stromu. V poslední části dne jsme si  svoje stromy představili navzájem. Společně jsme si tento projektový den užili a určitě jsme si odnesli domů nejen hezké vzpomínky na tento den, ale i nějaké zajímavé informace.

Skip to content