Aktivity

Mladý chemik

Každoročně se koná soutěž Mladý chemik, která je určena pro žáky 8. a 9. tříd. Soutěž je tříkolová. Ve školním kole napíší žáci vědomostní test z chemie. Tři nejlepší žáci postupují do regionálního kola, a po té 3 nejlepší postoupí do celorepublikového kola, které se bude konat v červnu v prostorách Fakulty chemicko-technologické University Pardubice. Do regionálního kola, které se konalo 20.12.2016 na SŠLCh v Olomouci postoupili Jan Lakomý, který získal 3. místo, Štěpánka Štefanová 48.místo, Šimon Bendik 63. místo z 71 zúčastněných.

Dne 7.2.2017 bude pokračovat regionální kolo v praktické části v laboratoři. Naši školu bude reprezentovat Jan Lakomý.  Děkuji všem žákům za svědomitou přípravu a nadšení v soutěži.

 

Věra Grossmannová

Skip to content