Aktivity

Lyžařský kurz

V termínu 6. 2. – 10. 2. 2017 se za účasti 30 žáků sedmého a osmého ročníku uskutečnil v areálu Sachova studánka lyžařský kurz.Účastníci kurzu byli rozděleni na tři družstva dle výkonnosti a zájmu. Byl zařazen i výcvik na snowboardu. S dětmi pracovali Mgr. Tomáš Šoupal, Mgr. Zuzana Kopecká, Bc. Martin Doubrava, zdravotníkem kurzu byl Mgr. Karel Jahoda.
Výuka probíhala ve dvouhodinových dopoledních a odpoledních blocích. Pro žáky byly připraveny krátké přednášky, které je seznámily s problematikou pobytu na horách, s pravidly bezpečného chování na sjezdovkách, novinkami ohledně lyžařské výzbroje a výstroje. Večer probíhaly prožitkové programy, společně jsme soutěžili a bavili se. Začali jsme celovečerní hrou Bingo. V úterý se všem líbil zábavný pořad „Družstvo baví družstvo“. Ve středu proběhla sportovní soutěž „Hanácké Jora“ a „Miss Fit“. Všichni se těšili na finále „Miss a Misák kurzu“. Ten proběhl ve čtvrtek večer spolu s vyhlášením výsledků ve slalomu a snowboardu. Ocenění se dočkali i ti, kteří po celou dobu kurzu pečlivě uklízeli svůj pokoj.

Kurz výrazně napomohl ke zlepšení vztahů žáků sedmého a osmého ročníku, večerní programy rozvíjely základní sociální dovednosti žáků, spolupráci v kolektivu. V rámci výcviku na lyžích či snowboardu byl vidět obrovský posun v lyžařských dovednostech žáků. Každý žák zvládl slalom, dokázal si, že zvládne sjet svah, zatočit a bezpečně zastavit.

lyž lyž_2 lyžak_1 GOPR2578

Skip to content