Aktuálně ZŠ

Listopad

plácání - Vánoce 2019

29. 11. – Tonda obal – aneb Jak třídíme odpady – 1. stupeň

28. 11. – žákovská rada

27. 11. – Dopravní výchova – 4. třída

27. 11. – Scholaris Olomouc – 9. třída

26. 11.  a 28. 11. – konzultace 5. třída –  žák – rodič – učitel

26. 11. – školní kolo dějepisné olympiády pro 8. a 9. tř.

25. 11. – divadelní představení v anglickém jazyce pro žáky 8. a 9. třídy

19. 11. – vzdělávací program Finanční gramotnost – pro žáky 9. třídy v rámci výuky Pč

19. – 21. 11. – Konzultace na 1. stupni –  žák – rodič – učitel

14. 11. – třídní schůzky rodičů všech žáků, schůzky SRPŠ – 1. st. od 15, 30 hod, 2. st. od 16, 00 hod

14. 11. – oblastní kolo Pišqworkového turnaje v Olomouci

13. 11. – Moravská filharmonie Olomouc  – koncert pro žáky 6. a 7. třídy

12. – 13. 11. – národní testování SCIO – 1. – 3. hodina, 9. třída

11. 11. – školní kolo „mladý chemik“ – 9. třída

7. 11. – Zdravé zuby – jak pečovat o chrup – 1. stupeň

Naše škola získala titul Zelená škola Olomouckého kraje. Děkujeme všem, kteří se o to svými aktivitami zasadili.

zelena_skola

6. 11. – jako učitelé souhlasíme s požadavky pedagogů celé republiky, ale stávky se nezúčastníme

5. 11 – prezentace střední školy Lutín a MSŠ pro žáky 9. třídy

4. 11. – prezentace Moravské střední školy pro žáky 9. třídy v hodině Ov

4. 11. – Den s podzimními skřítky pro MŠ

Skip to content