Aktuálně,  Aktuálně MŠ

Informativní schůzka s rodiči

Datum: 22.8.2023 od 17,00 hod

Místo: Terasa MŠ

PROGRAM:

1. Představení personálu mateřské školy

2. Informace ohledně stravy od paní vedoucí kuchyně Ivy Srovnalové

• platby za obědy nejpozději k 25. dni předešlého měsíce

• částka: celodenní strava 885,-Kč; děti, které v tomto šk. roce dovrší 7 let 970,-Kč

• číslo účtu: 181805720/0300 + var. symbol

3. Seznámení se školním vzdělávacím plánem:

• zaměření na správné držení těla, správný úchop psacích potřeb (NUTNO HLÍDAT I DOMA SPRÁVNÝ ÚCHOP)

• rozvoj a kultivace řeči (logohrátky pro mladší děti)

• informace – nástěnky , vývěska na zahradě, webové stránky

• děti s příznaky nemoci nebudou brány do třídy

• na druhém stupni ZŠ sídlí paní psycholožka (možno domluvit bezplatně schůzky)

• provozní doba: Myšky a Ježečci – 6,15 až 15,30; Medvídci a Zajíčci – 6,45 až 16,15 (16,15 se zavírá školka)

• v oddělení Ježečků snížený počet dětí (děti dvouleté + dítě s podpůrným opatřením)

4. Adaptační dny: 30.8.,31.8.2023 od 9,00 do 11,00

• týká se pouze nových dětí,

5. Co mají mít děti s sebou při nástupu:

• umělohmotný hrneček

• krabici kapesníků

• papuče s bílou podrážkou a pevnou patou

• náhradní oblečení

• pyžamko

• dokumentaci, kdo ještě neodevzdal

VŠE PODEPSANÉ

6. Do školky děti nenosí hračky (mimo plyšáčků), sladkosti, pitíčka

7. Nahlášení počtu čipů ke vchodovým dveřím

8. Seznámení s akcemi školky

9. Volba pokladníka – paní Obšelová

10. Školné se platí ve stávajícím měsíci (tj. za září v září) nejpozději k 20. dni měsíce

• částka 300,- Kč

• číslo účtu: 311374966/0300 + var. symbol – třída + jméno dítěte

• prosím, doplatit chybějící platby za prázdniny

Skip to content