Aktuálně ze školní družiny

Exkurze – Seznamujeme se s historií Olomouce

IMG_2661

V úterý 19. listopadu 2019 se 3. oddělení ŠD vypravilo do Olomouce na exkurzi – Seznamujeme se s historií Olomouce. První část programu jsme zahájili prohlídkou Arcidiecézního muzea, kde nejkrásnější byla Obrazárna olomouckých biskupů a arcibiskupů. Děti pracovaly s pracovním listem „Petrův klíč a jiné“. Dále následovala procházka historickou Olomoucí s paní průvodkyní Hanou. Trasa vedla od Katedrály sv. Václava, Arcibiskupský palác, Tereziánskou zbrojnici, ulicí Ostružnickou na Horní náměstí ke Sloupu Nejsvětější Trojice. Nakonec jsme se rozloučili a poděkovali za úžasný výklad.

Skip to content