Aktivity

Evropský den jazyků 2017 – projektový den

I v letošním školním roce jsme na 2. stupni oslavili Evropský den jazyků, který připadá na 26. září. Naše oslavy proběhly již tradičně formou projektového dne, konkrétně ve středu 27. září.

Na žáky, kteří byli rozděleni do sedmičlenných družstev, čekalo několik zajímavých úkolů na deseti stanovištích. Jednalo se o jazykový kvíz, citáty, poznávání jazyků slavných osobností, poznávání typických evropských jídel a přiřazování jejich cizojazyčných názvů či rozeznávání zahraničních památek. Žáci se také naučili říkat jeden cizí jazykolam nebo překládali cizojazyčné fráze a vyhledávali informace na internetu. Naučili se také pár znaků ve znakové řeči a při poslechu moderních písniček se pokusili uhodnout, v jakém jazyce je jejich text. Za správně splněné úkoly sbírala družstva body do pracovních listů a nejlepší tým pak měl být oceněn.

Druhým úkolem družstev bylo vytvoření plakátu k jednomu cizímu jazyku, na což žáci využili informace, které se dozvěděli na stanovištích. Tyto plakáty pak byly vystaveny na nástěnce v přízemí školy.

V pondělí pak byl vyhlášen tým s nejvyšším počtem bodů dosažených na stanovištích a stal se jím tým, který byl v den soutěže nejvíce v oslabení – měl pouze pět členů, a to Jana Elsnera, Pavla Coufala, Renata M. Pisana, Ludmilu Spurnou a Romana Hapaláka. Vítězům gratulujeme a všem ostatním děkujeme, že se s námi bavili a s nadšením plnili veškeré úkoly projektového dne. Velké díky patří i žákům 9. třídy, kteří ochotně pomáhali a kontrolovali své mladší spolužáky na jednotlivých stanovištích.

EDJ - citáty EDJ - jazykolam EDJ - jídlo EDJ - nástěnka EDJ - osobnosti EDJ - památky EDJ - plakát Aj EDJ - plakát Fj EDJ - znakový jazyk

Skip to content