Aktivity

Dukovany a Dalešice 2022

Pro žáky 8. tříd a 9. třídy byla ve čtvrtek 21. dubna uspořádána velmi zajímavá exkurze do jaderné elektrárny Dukovany a vodní přečerpávací elektrárny Dalešice. Ačkoli byl odjezd od školy naplánován již na šestou hodinu ranní, všichni účastníci se dostavili včas, a tak jsme mohli vyrazit. Cesta nám rychle utekla, nálada v autobuse byla skvělá a ve stejném duchu proběhl celý den. Zatímco se děti z deváté třídy seznamovaly s programem v jaderné elektrárně Dukovany, žáci 8. tříd odjeli prozkoumat areál vodní přečerpávací elektrárny Dalešice. Následně si děti obě lokality vyměnily, takže na konci dne všichni viděli a navštívili obě místa. Velmi pozorně si tady zapisovali informace, které se dozvěděli, protože je potřebovali pro vyplnění pracovního listu, který na konci dne odevzdávali. Není tedy divu, že obě průvodkyně častovaly děti četnými dotazy, přičemž si vysloužily velkou pochvalu za projevený zájem, ale také za vzorné chování, které udržely po celý den. Akci hodnotím jako velmi zdařilou a děkuji všem účastníkům za to, jak celou akci zvládli.

Skip to content