Aktivity

Celé Česko čte dětem

V době od 1. 6. 2014 do 7. 6. 2014 probíhá v naší republice celostátní osvětová a mediální kampaň zaměřená na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, na propagaci kvalitní literatury a na vytváření pevných citových vazeb v rodinném prostředí prostřednictvím společného čtení. Je všeobecně známo, že dnešní děti tráví velké množství času u počítačových her a na sociálních sítích, a tak aktivita, která podporuje morální, psychický a myšlenkový vývoj dítěte, má značnou společenskou důležitost.  V naší škole jsme připravili pro děti několik zajímavých činností. V hodinách literatury žáci předčítali svým spolužákům literární ukázky s cílem poznat autora, název díla, literární žánr i postavy. Dále to bylo již tradiční čtení v mateřské škole, předčítání dětem na 1. stupni a spaní ve škole spojené se „strašidelným čtením“, které pro naše děti připravila paní Alexová z místní knihovny. Celý týden jsme se snažili, aby šlo o pohodové aktivity, které měly dětem přinést hlavně emociální zážitky.

P1020494

 

 

 

 

 

Skip to content