Aktivity

Bezpečně do školy s 1. stupněm

Bezpečně do školy!

Pátek 3. 9. 2021 se na “Malé škole“ již tradičně nesl v duchu bezpečnosti. Na školní zahradě bylo pro žáky nachystáno 10 stanovišť. Ty se týkaly dopravní výchovy.  Žáci 1.-5. třídy se rozdělili po třídách do skupin a plnili zadané úkoly.  Během dopoledne si žáci zopakovali dopravní značky, vybavenost kola, důležitá telefonní čísla, mimořádné události, chování na chodníku a přenášení zraněného. Nově nám přibylo stanoviště týkající se aktuální covidové situace. Žáci si zopakovali prevenci, hygienu a sdíleli zkušenosti s tím spojené. Dále si vyzkoušeli základy zdravovědy a dopravní situace. Celá akce se vyvedla a vyšlo nám i krásné počasí. Těšíme se opět za rok!

 

Skip to content