Aktivity

Anthropos

V pátek dne 5.11. zavítaly naše šesté třídy se svými třídními učitelkami do brněnského muzea Anthropos. Exkurzi se při dodržení všech bezpečnostních opatření podařilo uskutečnit a určitě bylo na co se dívat. Stálá expozice sdružuje velké množství nálezů z raného období lidských dějin a byla doplněna výstavou z historie severoamerických indiánů. Vše se dětem líbilo a celkově lze hodnotit akci za vydařenou.

Skip to content