Školní jídelna

Odhlašování obědů (viz řád školní jídelny)
tel.: 588 880 259
mail: jidelna@zssenicenh.cz

Upozorňujeme rodiče, že pokud dítě onemocní a rodiče nestihnou odhlásit oběd, pak mohou oběd první den vyzvednout. V dalších dnech dítě nárok na dotovaný dětský oběd nemá. Pokud zapomenete v dalších dnech dítě odhlásit, cena oběda se účtuje podle normativu jako oběd za cizího strávníka (viz.  níže).

Kalkulace ceny 1 oběda – pro žáky ZŠ
strávníci   7-10 let                       21,- Kč
strávníci 11-14 let                       24,- Kč
strávníci 15 – více                      27,- Kč

Po dobu nemoci žáků

7-10 let
Finanční normativ na nákup potravin 21,00 Kč
Provozní náklady 4,31 Kč
Mzdové náklady 25,98 Kč
Zisk 2,71 Kč
Cena 1 oběda činí 54,- Kč

11-14 let
Finanční normativ na nákup potravin  24,00 Kč
Provozní náklady  4,31 Kč
Mzdové náklady  25,98 Kč
Zisk    2,71 Kč
Cena 1 oběda činí  57, – Kč

15-více
Finanční normativ na nákup potravin   27,00 Kč
Provozní náklady  4,31 Kč
Mzdové náklady  25,98 Kč
Zisk  2,71 Kč
Cena 1 oběda činí 60,- Kč