• Aktuálně

  Červen

  1.6. – filmové představení v KD Senice na Hané
  2. 6. – schůzky SRPŠ
  3. 6. – fotografování tříd
  8. 6. – knihovna Senice na Hané – beseda s žáky 6. tř.
  8.6. – koncert ZUŠ v MŠ – 1. – 5. tř.
  12. 6. – turnaj obvodních škol ve fotbálku – ZŠ Haňovice – 1. st.
  15. – 19. 6. – škola v přírodě „Ostrov přátelství“ – 1. – 4. tř.
  16. 6. – exkurze do ZOO Kopeček – 1. – 4. tř.
  22. 6. – klasifikační porada
  23. 6. – rozloučení žáků 4. třídy
  23.6. – Senická laťka
  24. 6. – atletický trojboj obvodních škol – 1. – 5. tř.
  26. 6. – Zahradní slavnost – 16, 00 hod za KD Senice na Hané
  30. 6. – ukončení školního roku 2014 /2015, slavnostní předávání závěrečného vysvědčení
  30. 6. – předávání klíče předškolákům v MŠ v 10, 30 hod

 • Aktuálně

  Květen

  6. 5. 2015 – dopravní výchova 4. tř. – Litovel – získávání řidičských průkazů
  14. 5. – výlet 6. třída – lanové centrum LASERGAME Olomouc
  14. 5. – 8. – 9. třída – exkurze Javoříčko
  15. 5. 2015 – exkurze do Olomouce – 4. třída
  18.5. – 7. – 8. třída – exkurze Ostrava
  20. 5. – 21.5. – výlet 9. třída – Praha
  28. 5. 2015 – výlet 8. třída – Jeseník
  29. 5. 2015 – Noc kostelů
  29. 5. 2015 – Svátek Slabikáře – 1. tř.

 • Aktuálně

  Duben

  14. 4. 2015 – Coca-Cola Cup Prostějov – 2. kolo (hoši 6. -9. třída)
  14. 4. 2015 – SRPŠ – schůzky rodičů v 16, 30 hod
  16. 4. 2015 – turnaj v házené v Litovli (5. – 7. třídy)
  27. – 30. 4. 2015 – sběr starého papíru
  24. 4. 2015 – Den Země + Ukliďme svět! (1. – 4. třída)
  27. 4. 2015 – Den Země (5. – 9.třída)
  28. 4. 2015 – celostátní finálové kolo SAPERE – vědět jak žít -Praha (5.třída)
  28. 4. 2015 – obvodní kolo recitační soutěže – 1. stupeň v ZŠ Cholina
  29. 4. 2015 – koncert skupiny Abraka Muzika – Pohádkový vandr – 1. stupeň
  29. 4. 2015 – koncert skupiny Abraka Muzika – Prevence kriminality – 2. stupeň
  30. 4. 2015 – Plavba po ostrovech – anglický projekt s žáky obvodních škol
  30. 4. 2015 – turnaj v miniházené s obvodními školami – Házená do škol

 • Aktuálně

  Březen

  4. 3. Výlet žáků 1. – 5. třídy do Zlína do zábavního parku Galaxie
  9. 3. Školní kolo Recitační soutěže 5. – 9.třída
  13. 3. Maškarní odpoledne – školní družina
  18. 3. Návštěva místní knihovny – školní družina
  20. 3. Matematický klokan – 2. – 9. třída
  krajské kolo „Sapere – vědět jak žít“ – 5. třída
  20. 3. Projektový den Zelený ostrov – 1. – 4. tř.
  27. 3. Aprílové učení – Den naruby
  30. 3. Barevné Velikonoce na zámku v Náměšti na Hané – 1. – 4. třída
  31. 3. Dramatický kroužek – návštěva Moravského divadla – Rusalka balet
  Přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2015-2016:
  rozklikněte: seznam přijatých žáků

 • Aktuálně

  Únor

  3.2. Biologická olympiáda kategorie C, D – školní kolo 6. – 9.třída
  5.2. Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo
  6.2. Soutěž k Valentine´s Day ( February 14th) – 9. třída
  9. – 13.2. Jarní prázdniny
  26.2. Mladý chemik – 3. kolo soutěže

 • Aktuálně

  Leden

  6.1. Informativní schůzky 1. stupeň
  8.1. Informativní schůzky 2. stupeň
  13.1. Příroda kolem nás – beseda s myslivci 1. – 4. tř.
  15.1. Klasifikační porada
  okresní kolo soutěže SAPERE 5. – 9. třída
  okresní kolo soutěže Finanční gramotnost 8. – 9. třída
  19. 1. Informativní schůzka s rodiči předškoláků 16.30 h
  19.1. okresní kolo dějepisné olympiády
  19.1. – 23.1. Lyžařský výcvikový kurz 7. – 8. třída
  19.1. a 20.1. – exkurze se školní družinou u hasičů v Senici na Hané.
  21.1. 1.oddělení školní družiny – výukový program v knihovně v Senici na Hané
  23.1. Zápis dětí do 1. třídy – Plavba za pokladem plakátek.pdf
  27.1. Mladý chemik – 2. kolo soutěže – 9. třída
  28. 1. Dopravní výchova 4. tř.
  28.1. Rozdání vysvědčení – výpis za 1. pololetí šk. r. 2014/2015
  29. 1 . Ředitelské volno
  30.1. Pololetní prázdniny
  Pozvánka na Zlatou vánoční neděli – pro zvětšení zklikněte na obrázek :))

 • Aktuálně

  Prosinec

  5. 12. – čertování v malé škole
  12. 12. – DOD, vystoupení žáků a vánoční jarmark
  13. 12. – Vánoční zpívání na Adventáliích v polské Szczytne
  15. – 19. 12. – Vánoční zpívání na schodech
  15. 12. – Vánoční pohádka v podání skupiny Abraka Muzika -1. -5. tř.
  17. 12. – Vánoční koncert ZUŠ Litovel, pobočka Senice na Hané
  18. 12. – vánoční posezení rodičů a dětí 1. třídy
  21. 12. – Zpíváme na zlatou neděli – Vánoční zpívání v kostele, výstava betlémů na faře, vánoční jarmark
  22. 12. 2014 – 2. 1. 2015 – vánoční prázdniny (nástup do školy 5. 1. 2015)

  Pozvánka na Vánoční rodičovské dílny

  anděl

  Milé maminky, babičky, tetičky a snad i tvořiví muži,

  ZŠ v Senici na Hané si Vás dovoluje srdečně pozvat na

  Vánoční rodičovské dílny.

     (hlavní budova ZŠ – vchod ze dvora)

  20. 11. 2014 – 17.00 hod. – keramika (možnost tvorby dle vzoru, popř. dle vlastní fantazie – Mgr. Kateřina Prucková) – 50,- Kč
  o dokončení glazování keramiky 11. 12. 2014 – od 18. 30 hod.

  11. 12. 2014 – 17.00 hod. – šitý šperk (výroba náhrdelníku – Ing. Radka Tichá) – 50 Kč
  Vzhledem k nutnosti zajištění materiálu a prostor Vás prosíme o potvrzení zájmu o jednotlivé kurzy do 19. 11., a to v papírové podobě (doručit do ředitelny školy), nebo stačí účast potvrdit jen mailem na adresu vedeni.skoly@zssenicenh.cz (jméno, kurz). Poplatek bude hrazen na místě.

  Naše škola opět oceněna titulem Zelená škola Olomouckého kraje!

  scan 1

  Výsledky voleb do školské rady

  volební období: 2014 – 2017

  Zástupci rodičů:

  Mgr. Dominika Doláková, Senice na Hané 108, projektový manager

  Gabriela Koleňáková, Senice na Hané 251, laborantka

  Zástupci pedagogů:

  Mgr. Monika Kalabisová

  Mgr. Jana Střídová

  Výsledky voleb do školské rady
  volební období: 2014 – 2017

   

 • Aktuálně

  Listopad

  3. 11. Coca-cola cup – Šternberk (2. stupeň)
  4. 11. – návštěva místní knihovny – 3. a 4. tř. (projekt Čtení pomáhá)
  6. 11. – schůzky SRPŠ – od 16. 30 – 18. 00 hod. (1. stupeň – Zákostelí, 2. stupeň – hlavní budova)
  7. 11. – exkurze do KHS Olomouc – Zdravá výživa – 4. tř.
  11. 11. – Koncert MFO – 7. a 8. třída
  11. 11. – Testování SCIO 9. třída
  12. 11. – Testování SCIO 9. třída
  12. 11. – dopravní výchova a první pomoc – 4. tř.
  13. 11. – Projekt Gymnázia J. Opletala v Litovli (8. třída)
  14. 11. – Hrajeme si s podzimem – hravý den pr MŠ Senice na Hané
  15. 11. – Velká cirkusová pohádka – vystoupení Vojty Vrtka
  19. – 20. 11. – konzultace učitel – rodič – žák – 1. tř. (13. 30 – 17. 30)
  19. 11. – ŠD – návštěva místní knihovny (1. oddělení)
  21. 11. – Svatba (9. ročník)
  21. 11. – ŠD – filmové představení Anděl páně
  24. 11. – Příběhy bezpráví – film s besedou o době před 25 lety (9. tř.)
  25. 11. – exkurze do KHS Olomouc – HIV (8. třída)
  26. 11. – Exkurze do adventního Krakowa (2. stupeň)
  27. 11. – exkurze KHS – HIV, Scholaris (9. třída)

 • Aktuálně

  Říjen

  1.10. – exkurze ŠD a přírodovědného kroužku do ZOO v Olomouci 1. – 4. tř.
  3. 10. – výstava Flora Olomouc (přírodovědný kroužek a pro zájemce)
  15. 10. – Přírodovědný klokan 8. – 9. tř.
  16. 10. – beseda se starostou OÚ Senice na Hané 6. tř.
  20. 10. – Den stromů 1. – 4. tř.
  27. – 29. 10. – podzimní prázdniny
  30. 10. – Zdravá výživa 5. tř. – KHS Olomouc

 • Aktuálně

  Září

  5.9 – projektový den Bezpečně do školy
  11. 9. – dopravní hřiště Litovel 1. tř.
  17. 9. – fotoalbum 1. – 5. tř.
  18. 9. – dopravní hřiště Litovel 3. tř.
  24. 9. – planetárium Brno 6. a 7. tř.
  24. 9. – dopravní hřiště Litovel 4. tř.
  26. 9. – Evropský den jazyků