• Aktuálně

  Prosinec

  vánoční přání PF 2019

  V době vánočních prázdnin bude školní družina uzavřena.

  23. 12. 2019 – 5. 1. 2020 – vánoční prázdniny, nástup 6. 1. 2020

  22. 12. – Vánoční zpívání v kostele

  Vánoční_jarmark_2019

  20. 12. – aktualizován rozvrh na stránkách školy platný od 1.1.2020

  20. 12. – filmové představení

  17. 12. – 31. 12. – Upozorňujeme na možné výpadky systému bakaláři v důsledku přechodu na novou verzi

  Dotazník pro žáky – podpora studentky pedagogické fakulty

  16. 12. Vánoční laťka v Hněvotíně /II. st./

  13. 12. – Den otevřených dveří

  pozvánka - DOD

  od 9. 12. – ranní zpívání na schodech

  5. 12. – Mikulášská nadílka žáků 9. třídy na 1. stupni

  4. 12. – čertování na 1. stupni

 • Aktuálně

  Listopad

  plácání - Vánoce 2019

  29. 11. – Tonda obal – aneb Jak třídíme odpady – 1. stupeň

  28. 11. – žákovská rada

  27. 11. – Dopravní výchova – 4. třída

  27. 11. – Scholaris Olomouc – 9. třída

  26. 11.  a 28. 11. – konzultace 5. třída –  žák – rodič – učitel

  26. 11. – školní kolo dějepisné olympiády pro 8. a 9. tř.

  25. 11. – divadelní představení v anglickém jazyce pro žáky 8. a 9. třídy

  19. 11. – vzdělávací program Finanční gramotnost – pro žáky 9. třídy v rámci výuky Pč

  19. – 21. 11. – Konzultace na 1. stupni –  žák – rodič – učitel

  14. 11. – třídní schůzky rodičů všech žáků, schůzky SRPŠ – 1. st. od 15, 30 hod, 2. st. od 16, 00 hod

  14. 11. – oblastní kolo Pišqworkového turnaje v Olomouci

  13. 11. – Moravská filharmonie Olomouc  – koncert pro žáky 6. a 7. třídy

  12. – 13. 11. – národní testování SCIO – 1. – 3. hodina, 9. třída

  11. 11. – školní kolo „mladý chemik“ – 9. třída

  7. 11. – Zdravé zuby – jak pečovat o chrup – 1. stupeň

  Naše škola získala titul Zelená škola Olomouckého kraje. Děkujeme všem, kteří se o to svými aktivitami zasadili.

  zelena_skola

  6. 11. – jako učitelé souhlasíme s požadavky pedagogů celé republiky, ale stávky se nezúčastníme

  5. 11 – prezentace střední školy Lutín a MSŠ pro žáky 9. třídy

  4. 11. – prezentace Moravské střední školy pro žáky 9. třídy v hodině Ov

  4. 11. – Den s podzimními skřítky pro MŠ

 • Aktuálně

  Říjen

  31. 10. a 1. 11. – ředitelské volno (školení pedagogického sboru)

  29., 30. 10. – podzimní prázdniny

  23. 10. – beseda 7. a 9. třídy s herečkou Olgou Kaštickou (8:00 – 10:00 v budově 2. stupně)

  23. 10. – Dopravní hřiště – 4. třída

  21. 10. – Piškqworkový turnaj – školní kolo

  18. 10. – Den stromů

  16. 10. – soutěž přírodovědný klokan (8. a 9. třída)

   14. – 17. 10 – sběr papíru

  10. 10 – exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně – 9. třída

  4. 10. – exkurze do ZOO Kopeček, předání sponzorského daru

  2. 10. – zážitkový program Seiferos – dravci

  2. 10. 2019 v 9 hodin – seminář „Inkluze v praxi“ pro rodiče i pedagogy, v přísálí kulturního zařízení, nám. T. G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané.

  01.10.2019_Pozvánka_Míková

  1. 10. – informativní schůzka rodičů žáků 9. třídy s výchovným poradcem ohledně volby střední školy a přijímacího řízení

 • Aktuálně

  Září

  27. 9. – vzdělávací exkurze Pevnost poznání Olomouc – program Sluneční soustava – třídy 6. A, 6. B

  26. 9. – Den jazyků – 1. i 2. stupeň

  19. 9. – dopravní hřiště Litovel + výstava Lega v muzeu – 2. tř.

  18. 9. – fotografování na alba – 1. – 4. tř.

  13. 9. – dopravní hřiště Litovel + výstava Lega v muzeu – 1. tř.

  13. 9. – Ekologická beseda „Tonda Obal“ pro druhý stupeň ZŠ

  12. 9. – dopravní hřiště Litovel + výstava Lega v muzeu – 3. tř.

  6. 9. – Byly aktualizovány rozvrhy a kontakty pro letošní rok.

  6. 9. – výuka už začne probíhat dle platného rozvrhu (zkrácena na 5 hodin 2. stupeň a 4 hodiny 1. stupeň)

  5. 9. – projektový den Bezpečně do školy

  5. 9. – zahájení celoročního školního projektu 1. – 4. třídy

  5. 9. – Schůzka rodičů 5. a 6. tříd v 16.00

  3. 9. – andílkovský den 1., 4. třída

  3. 9. – začíná stravování ve školní jídelně, provoz Školní družiny

  3. 9. – 6. 9. – od úterý do pátku bude zkrácené vyučování, děti na 2. stupni budou odcházet domů po 5. vyučovací hodině, na 1. stupni po 4. vyučovací hodině

  1. 9. – v sekci DOKUMENTY naleznete seznam sešitů a pomůcek na nový školní rok

  29. 8. – třídní schůzky rodičů žáků 1. třídy

 • Aktuálně

  Zahájení školního roku 2019/2020

  Milí žáci, milí rodiče,

  nový školní rok 2019/2020 zahajujeme

  2. 9. v 8.00 hodin v sále Kulturního domu v Senici na Hané.

  Sraz žáků je v  7.45 před budovou KD.

  Po ukončení zahájení přechází prvňáčci s rodiči do své třídy, ostatní žáci se rozchází domů.

 • Aktuálně

  Obědy ve školní jídelně

  Připomínáme zaplacení zálohy stravného na měsíc září 2019, která je splatná do 25. 8. 2019 na č.ú.: 181805720/0300. Částka zálohy činí 500,- za žáka měsíčně. Záloha stravného se platí vždy měsíc dopředu. Školní jídelna začíná vařit 3. 9. 2019.

 • Aktuálně

  Nabídka pracovního místa

  Základní škola Senice na Hané hledá

  asistenta pedagoga

  nástup: 1. 9. 2019

  úvazek: 0, 75  (30 hodin týdně)

  minimální vzdělání: střední pedagogické, popř. střední odborné + kurz asistenta pedagoga

  Bližší informace: ředitelka školy 588 880 255

  Příjem žádostí o pracovní místo do 25. 7. 2019

 • Aktuálně

  Červen

  28. 6. – slavnostní ukončení školního roku, předávání vysvědčení

  28. 6. – předávání klíče od první třídy předškolákům v MŠ

  27.6. – program Planetária Brno – 1. stupeň

  27. 6. – výlet 7. třídy

  26. 6. – pohádkové dopoledne pro děti z MŠ

  26. 6. – Planetárium – vzdělávací pořad pro žáky 2. stupně

  25. 6. – branný den

  24. 6. – Atletický trojboj s obvodními školami – 1. stupeň

  21. 6. – Zahradní slavnost 16.00 hod

  Zahradní slavnost OK

  21. 6. – generální zkouška na Zahradní slavnosti

  19. 6. – fotografování tříd

  18. 6. – klasifikační porada

  14. 6. – uzavření klasifikace za 2. pololetí

  13. 6. – výlet 6. třídy

  pp pozvanka

  12. 6. – Projektový den Podnikatel od 14.00 – žáci 7. třídy

  12.6. – dopravní hřiště – 4. tř.

  10.6. – začátek nácviku na Zahradní slavnosti

  7. 6. – fotbalový turnaj – Náklo (družstvo 2. stupně)

  7. 6. – Závěrečné rodičovské plácání (dokončení prací – od 17.00 hod.)

  6. 6. – exkurze keramického kroužku – Olomoucké galerie

  6. 6. – beseda pro 8. a 9. třídu s pracovnicemi Linky bezpečí

  6.6. – andílkovské hledání nočních skřítků – 1. a 3. tř.

  6.6. – Svátek slabikáře – 1. tř.

  5. 6. – Pevnost poznání Olomouc – 5. třída

  4. 6.- schůzky SRPŠ od 16.00 hod.

  4. 6. – beseda pro 6. a 7. třídu  s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou

  4. 6. – autorské čtení s paní Březinovou – 2. a 3. tř.

  3. 6 – 7. 6. – Celé Česko čte dětem

  3. 6. – kino Senice na Hané – pro 2. stupeň – dárek ke Dni dětí

 • Aktuálně

  KVĚTEN

  27. 5. – školní výlet 8. třídy

   24. 5. – Noc kostelů – 1. – 5. třída

  24. 5. – krajské kolo Biologické olympiády kategorie D (7. třída)

  23. – 24. 5. – školní výlet 9. třídy (Malá Morávka, Praděd)

  23. 5. – Výlet do Doubravského dvora – 2. třída

  16. 5. – krajské kolo Biologické olympiády kategorie C (9. třída)

  16. 5. – English expert – soutěž v AJ pro vybrané žáky 7. – 9. třídy

  16. 5. – Setkání s AJ na 1. stupni – obvodní školy

  15. 5. – Exkurze Krajský soud Olomouc – 9. třída

  12. 5. – Den matek – 1. a 3. třída

  9. 5. – oblastní kolo soutěže Zlatý list – Litovel

  3. 5. – Evropa čte – čtěte s námi – 1. a 3. třída

  3. 5. – projekt ke Dni Země – Učíme se v zahradě (5. – 9. třída)