• Aktivity

  Recitační soutěž 5.-9.třídy

  V prosinci, lednu a únoru se naši žáci věnují básním a próze. Během těchto měsíců totiž probíhají třídní kola soutěže v recitaci.

  Každý žák si může vybrat báseň nebo prózu, která se mu líbí, a tu pak přednese svým spolužákům. Ti nejlepší pak postupují do školního kola.

     To se letos konalo 9. března. Odborná porota pozorně sledovala všech 19 soutěžících. Všichni recitátoři byli vynikající.

     V kategorii 5. tříd zvítězila Anna Hujíčková. Mezi žáky 6. – 7. tříd obsadil první místo Tomáš Grézl, žák 7. třídy. V nejstarší kategorii 8. – 9. tříd první místo získali Jana Kvapilová a Václav Havlíček, oba žáci 9. třídy. Do okresního kola postoupili vítězové jednotlivých kategorií. Odborná porota, kterou tvořily učitelky českého jazyka, ocenila výběr básní a próz.

     Soutěž ukázala, že naši žáci dokážou interpretovat text s citem a porozuměním.

                                                                                                       Mgr. Lenka Neckářová

   

   

 • Aktivity

  Lyžařský kurz

  V termínu 19. 1. – 23. 1. 2015 se za účasti 32 žáků sedmého a osmého ročníku uskutečnil v areálu Sachova studánka lyžařský kurz.

  Účastníci kurzu byli rozděleni na tři družstva podle výkonnosti a zájmu. Byl zařazen i výcvik na snowboardu. S dětmi pracovali Mgr. Lenka Neckářová, Mgr. Tomáš Šoupal, Petra Poláková, zdravotníkem kurzu byla Bc. Liběna Michálková.

  Výuka probíhala ve dvouhodinových dopoledních a odpoledních blocích. Pro žáky byly připraveny krátké přednášky, které je seznámily s problematikou pobytu na horách, s novinkami lyžařské výzbroje i výstroje a s pravidly bezpečného chování na sjezdovce.  Večer jsme společně soutěžili a bavili se. Začali jsme celovečerní hrou Bingo. V mezihrách soutěžila jednotlivá družstva v nafukování balonků, ve skládání obrázku Senice na Hané a ve střelbě na branku. V úterý sami žáci připravili zábavný pořad „ Družstvo baví družstvo“. Nás vedoucí příjemně překvapili nabídnutými programy i profesionálním moderováním večera. Ve středu proběhla sportovní soutěž „Hanácké Jora“ a „Miss Fit“. Všichni se těšili na finále „Miss a Misák kurzu“. To proběhlo ve čtvrtek večer spolu s vyhlášením výsledků ve slalomu a snowboardu. Ocenění se dočkali i ti, kteří po celou dobu kurzu pečlivě uklízeli svůj pokoj. Na závěr kurzu dostali všichni žáci osvědčení o tom, že se z nich stali lyžaři.

  Kurz výrazně napomohl ke zlepšení vztahů žáků sedmého a osmého ročníku, naučil je základním sociálním dovednostem a samostatnosti. Dětem se líbil přístup instruktorů a dobře hodnotili i to, že poslední den výcviku všichni dokázali sjet svah, zatočit a bezpečně zastavit.                                                  Mgr. Lenka Neckářová

 • Aktivity

  Náš výlet do Prahy

  Protože v zeměpisu probíráme Českou republiku, rozhodli jsme se , že se podíváme do Prahy. Využili jsme akce ČD a informační agentury v Praze a v rámci akce Výuka jinak jsme 14. 5. odjeli vlakem do Prahy. Metrem a tramvají jsme v pohodě dojeli na Hrad. Viděli jsme střídání stráží, chrám sv. Víta, Pražský palác a Zlatou uličku. Nerudovou ulicí jsme se dostali ke Karlovu mostu. Nádhera! Samozřejmě si každý sáhl na sochu Jana Nepomuckého a v duchu vyslovil své přání. Do časové rezervy se vešla i prohlídka Václavského náměstí. No a pak zase zpět na nádraží a vláčkem domů. Viděli jsme mnoho a zažili spoustu legrace. Výlet se vydařil.   Mgr. Lenka Neckářová

 • Aktivity

  Abraka muzika

  Abraka muzika

  Dne 3. 4. 2014 se žáci 1. a 2. stupně zúčastnili programu interaktivního hudebního divadla Abraka muzika, který byl zaměřený na internetovou gramotnost.

  Za aktivní účasti žáků se společně řešily otázky, týkající se nejen uživatelských dovedností, ale také etického chování na internetu, problematiky kyberšikany a bezpečí v digitálním světě. Sami žáci si ve skupinkách vyzkoušeli, co je to respektovat soukromí, kdy je internet potřebný a kdy musí jeho uživatel užít  jiné formy komunikace.Ti nejaktivnější měli možnost se k těmto otázkám vyjádřit přímo, a to v provizorní internetové kavárně, kde pochopitelně nechybělo i občerstvení v podobě domácí bábovky. K poučení i dobré náladě přispěli svými vtipnými i poučnými písničkami hlavní protagonisté Petr Novák, Miroslav Smička a Martin Faltýnek.

                                                                                                                                                                                       Mgr. Lenka Neckářová

 • Aktivity

  Street Hockey turnaj

  Možná se někdo z Vás pozastaví nad názvem turnaje. Je to vlastně turnaj i pro ty, kteří nemají podmínky pro florbal, což je právě naše škola. Výhodou je, že se mohou zapojit celé třídní kolektivy od 4. do 7. třídy. Vítězové školního kola postoupili oblastního kola, které sehráli 18. 3. 2014 v Těšeticích. Oba zápasy vyhráli. S napětím jsme čekali, koho nám určí pořadatel pro předkolo finále. Nezklamal. Jako každý rok, i letos jsme se vydali do Lutína. V loňském roce jsme žáky z Lutína připravili o postup do finále v Ostravě. Letos byli připraveni lépe, a tak postupují do finále oni. Sportovně jim gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů ve finále.                                            

                                                                                                                                                                                Mgr. Lenka Neckářová

 • Aktivity

  Naše výsledky v kopané

  Letošní školní rok byl pro naše fotbalisty velmi úspěšný. Po desetileté odmlce jsme vyhráli okrskové kolo v Pňovicích a postoupili do dalšího kola. To se uskutečnilo 4. dubna v České Třebové. Našimi soupeři byli žáci z České Třebové, Dolního Újezda u Litomyšle a Boskovic. Za metodické pomoci rodičů- pana Elsnera a pana Grézla kluci obsadili nádherné 3. místo.

                                                                                                                                                                         Mgr. Lenka Neckářová

 • Aktivity

  Oblastní kolo ve florbalu

  18. března družstvo chlapců 5. -7. ročníku /O. Růžička, P. Coufal, J. Dolák, J. Navrátil, T. Látal, J. Vymětal, M. Král/odjelo do Těšetic. S žáky této základní školy kluci sehráli dvě utkání. Obě přesvědčivě vyhráli, a tak postoupili do předkola finále. Nejvíce gólů vstřelili Jirka Dolák a Josef Navrátil. Tak hodně dalších sportovních úspěchů. Mgr. Lenka Neckářová

 • Aktivity

  Naše recitační soutěž

   

      I když o mládeži dospělí říkají, že málo čte, od prosince do ledna se všichni naši žáci věnují básním a próze. Během těchto měsíců totiž probíhají třídní kola recitační soutěže.Každý z žáků si může vybrat báseň nebo prózu, která se mu líbí, a tu pak přednese svým spolužákům.Ti nejlepší  postupují do školního kola.   To se letos konalo 20.února 2014. Zúčastnilo se ho 29 nejlepších recitátorů z 5. – 9. tříd. Soutěž zahájila paní zástupkyně Mgr. Růžena Hynková. Ředitelka soutěže paní učitelka Lenka Neckářová seznámila přítomné s programem a způsoby hodnocení.V kategorii 5. třídy vítězila Veronika Vybíhalová. Mezi žáky 6. – 7.tříd obsadila první místo Petra Dostálová. V nejstarší kategorii 8. – 9. tříd první místo získal Václav Havlíček. Do okresního kola postoupili jen vítězové.   Výkony svých spolužáků přišlo posoudit 19 diváků. V odborné porotě zasedli učitelé českého jazyka.   Soutěž ukázala, že i naši žáci dokáží interpretovat text s citem a porozuměním.     

                                                                                                                                                                                                  Mgr. Lenka Neckářová

   

   

   

 • Aktivity

  Beseda s Policií ČR

           Jako každoročně, i letos nás navštívil por. Bc. Petr Čundrle z Preventivně informační skupiny – PČR Olomouc.

       Připravil si přednášky pro žáky 6. a 9. ročníku. V šestých ročnících probíhala přednáška spíše soutěžní formou a byla zaměřena na úlohu Policie ČR, složky IZS, osobní bezpečnost, pravidla pro chodce, dopravní značky, jízdu na kole a povinnou výbavu cyklisty.

      V deváté třídě si žáci prohloubili znalosti problematiky návykových látek, kyberšikany, šikany,  majetkové kriminality a trestní zodpovědnosti. 

  Přednáška byla doplněna řadou fotografií a videí z práce Policie ČR. Žáky tato přednáška velmi zaujala a byli rádi, že jim byla zodpovězena velká spousta otázek.

                                                                                        Mgr. Lenka Neckářová