• Aktuálně

  Aktualizace serverů

  V neděli 22. 11. mezi 16. a 18. hodinou bude probíhat aktualizace serverů se službou bakaláři. Během této doby bude pravděpodobně služba nedostupná. Děkujeme za pochopení.

 • Aktuálně

  Možnost odběru obědů po dobu uzavření škol

  Vzhledem k trvání uzavření škol nabízíme od 9. 11. 2020 možnost odběru obědů pro žáky ZŠ Senice na Hané za dotovanou cenu. Tyto budou vydávány do vlastních jídlonosičů v čase 11:00 – 12:00 (vchod školním dvorem).

  Máte-li o obědy zájem, prosím, přihlaste si je do pátku 6. 11. 2020 do 10:00 na celý příští týden (tj. 9. – 13. 11. 2020) u vedoucí školní jídelny pí Evy Kouřilové na čísle 588 880 259, či elektronickou poštou na adrese jidelna@zssenicenh.cz. 

 • Aktuálně

  Distanční výuka – krátký návod

  Dobrý den, v rámci přípravy naší školy na distanční výuku se nám během prázdnin podařilo získat licence Office 365 pro školu a tím i pro všechny její žáky. Díky tomu můžetevyužívat online aplikace Office – Word, Excel, PowerPoint, Teams a další. 

  Právě aplikaci Teams použijeme pro online výuku. Stručný videonávod k přihlášení naleznete níže. Pro přímé online připojení na stránku Teams lze použít odkaz v pravém menu.

  Jen upozorňujeme, že při prvním přihlášení si budete muset změnit heslo (z bezpečnostních důvodů).


 • Aktuálně

  Uzavření školy

  Vážení rodiče,

  na základě rozhodnutí vlády ze dne 12. 10. 2020 jsme nuceni přejít od středy 14. 10. 2020 na distanční výuku a uzavřít celou školu, včetně školní družiny. Obědy jsou pro všechny žáky od 14. 10. 2020 opět automaticky odhlášeny.


  Zadání domácí práce pro žáky, kteří od 14. 10. 2020 přechází taktéž na distanční výuku, budou zaslány během středy (tj. 14. 10. 2020). N
  a týden od 19. – 23. 10. 2020 bude zadání zasláno všem v pondělí 19. 10. 2020.


  Předpokládané datum návratu k prezenční formě výuky je v této chvíli 2. 11. 2020. Pro aktuální informace však sledujte, prosím, průběžně webové stránky školy a zprávy ve školním systému Bakalář.

  Děkujeme Vám všem předem za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

 • Aktuálně

  Úprava sběru papíru

  Vážení rodiče,

  vzhledem k nařízení vlády ve věci zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole​ Vám oznamujeme, že sběr papíru do 15. 10. 2020 proběhne, ale v upraveném režimu. V úterý ještě bude obsluha u sběru k dispozici dle původního plánu do 16:30 hod.
  Ve středu a čtvrtek budou otevřeny kontejnery od 7:00 – 16:30 a Vy můžete během této doby papír kdykoliv přivézt​.
  Prosíme Vás, budete-li chtít si sběr zvážit a zapsat do tabulky, učiňte tak sami o sobě, obsluha zde již nebude přítomna.

  Bude zde navíc vymezen i kontejner pouze na lepenku a karton, proto tedy prosíme o jejich oddělení od běžného sběru.

 • Aktuálně

  Doplňující informace k distanční výuce ve dnech 12. – 23. 10. 2020

  Všichni žáci jsou v době distanční výuky (výuky na dálku) odhlášeni z obědů. Pokud budou mít rodiče zájem o odebírání stravy, musí si obědy přihlásit. Oběd bude žákům vydán do jídlonosičů v čase 11:00 – 11:20.

  U žáků, kteří se vzdělávají prezenčně (chodí do výuky), zůstávají obědy zajištěny.

  Prosíme, vezměte na vědomí, že účast na distanční výuce je pro žáky povinná.

  Průběžně sledujte webové stránky školy a školní systém Bakalář.

 • Aktuálně

  Distanční výuka

  Vážení rodiče,

  od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky omezuje provoz 2. stupně ZŠ. Pro ZŠ Senice na Hané bude výuka probíhat takto:

  – v týdnu od 12. – 16. 10. 2020 se výuky prezenčně účastní třídy 6., 9.A a 9.B a souběžně přechází na distanční výuku třídy 7.A, 7.B a 8.

  – v týdnu od 19. 10. – 23. 10. 2020 se výuky prezenčně účastní třídy 7.A, 7.B a 8. a souběžně přechází na distanční výuku třídy 6., 9.A a 9.B.

  Současně se od 12. 10. 2020 mění rozvrh hodin, a tím i pro některé předměty jejich vyučující. Pro žáky prezenční výuky nedochází k žádným změnám, vyučují se dle rozvrhu platného od 12. 10. 2020.

  Pro žáky v distanční výuce bude forma vzdělávání upřesněna prostřednictvím školního systému Bakalář přes třídního učitele.

  Ve dnech 26. a 27. 10. pak bude zrušena výuka pro všechny žáky školy, a to jak ve škole, tak v rámci distanční výuky. Podzimní prázdniny proběhnou ve dnech 29. a 30. 10.

  Obědy pro třídy v distanční výuce budou automaticky odhlášeny.

  Prosím, sledujte průběžně webové stránky školy a školní systém, kde budou uveřejňovány aktuální informace.

 • Aktuálně

  Říjen

  12. – 15. 10. – Sběr papíru, vždy ráno 7:10 – 7:40 a odpoledne 13:30 – 16:30 hodin

  5. 10. – výlet do ZOO Svatý Kopeček – 1. stupeň

  2. 10. – projekt Den jazyků na 2. stupni, výuka žáků 6. – 9. třídy končí po 6. vyučovací hodině 

  1. 10. – Projekt Den jazyků na 1. stupni.

  1. 10. – informativní schůzka rodičů žáků 9. tříd s výchovnou poradkyní (v 16 hodin, budova 2. st.)

  1. 10. – proběhne 4. – 6. hodinu výměna učebnic na druhém stupni. Po dokončení opakování minulého roku začínáme nové učivo. Prosíme žáky, aby si učebnice poslepovali a přinesli k odevzdání.